Om oss

Teater är en stark faktor och kan ge förståelse och kunskap om olika delar av samhället. En interaktiv teaterföreställning ger plats för reflektion och diskussion, verkar stimulerande och inspirerande för hela människan.

Vi vill – sedan starten 2004 – förmedla högkvalitativ teater till ungdomar och vuxna oavsett bakgrund och nuvarande livssituation. Vi vill skapa ett starkt intresse hos ungdomar för klassisk teater och teaterns kulturarv, genom att bland annat Skånes grundskole- och gymnasieelever och vuxna ska få uppleva såväl god klassisk som nutida dramatik – så att detta intresse skall följa ungdomen för resten av livet. Vi vill ha en långsiktig och hållbar utveckling av ungdomsteater, skapa en plattform från vilken kultur för ungdomar kan vidareutvecklas.

Våra produktioner spänner över ett brett register och vi varvar uppsökande verksamhet och turné med spelningar på plats. Det är viktigt för oss att inte enbart spela i befintlig lokal eller bara på en plats i Malmö/Skåne. Vi turnerar i hela regionen och intilliggande regioner. Vi samarbetar och utvecklar samarbete med flera andra lokala och regionala kulturinstitutioner. Vi vill höja temperaturen för barn- och ungdomskulturen i Sverige!

Sven S. Holm
Skådespelare/regissör utbildad på teaterhögskolan i Malmö 76-79.
Arbetat på Stockholms Stadsteater 1979-2001 som skådespelare och regissör. Var en tid verksam på Unga Klara under Susanne Ostens ledning. Var delaktig i igångsättandet av ”Backstage ung scen” på Stockholms Stadsteater. Har bl.a. varit med i Lars Molins TV serie ”Tre kärlekar”. Har under flera år arbetat på ”MTV Produktion” som regissör och executiv producent för olika TV serier och underhållningsprogram. Regisserade våren 2006 serien Hon & Hannes för Jarowskij. Under 2006 regisserade Sven Teater Foajés produktion av Soppteater samt ”Överläkaren som drömde om att göra en birdie” och ”Orkidén”. Under 2007 regisserade Sven Teater Foajés produktion av ”Fordringsägare” och även Öresundsteaterns uppsättning av ”Hitlers barndom”. Arbetar också pedagogiskt, inklusive pilotprojekt med multihandikappade barn hösten 2005.

Per Lundström
Skådespelare utbildad på teaterhögskolan i Malmö 86-89.
Arbetade i början av 90-talet på Blekinge Kronbergs Länsteater och Helsingborg Stadsteater. Var under en treårsperiod 1993-1996 knuten till Östgöta Teatern i Norrköping. Har varit anställd på Malmö Dramatiska Teater under Staffan Valdemar Holms ledning. Spelat rollen Trigorin i Tjechovs pjäs ”Måsen” i regi av Thomas Müller. Deltagit i en TV serie på SVT i Stockholm där Göran Stangertz var regissör, vilken för övrigt har varit en återkommande samarbetspartner genom åren. Har arbetat som regissör på ”MTV Produktion”. Spelade under våren 2005 på Intiman i Malmö samt för Teater Blå ”Orkidén” på Vinylbaren. Under 2006 verksam i Teater Foajés produktion av Soppteater och på turné med ”Överläkaren som drömde om att göra en birdie” och ”Orkidén”. Till Per Lundströms CV.

Per Björklund
Ekonomisk konsult.
Anställd på revisionsbyrå 1976–1979, som ekonomichef 1980–1985 (Backlite AB, omsättning ca 50 Mkr) och 1995–2003 (Norfoods AB, omsättning ca 800 Mkr). Egen verksamhet 1986–1994 och 2004-. Erfarenhet från offentligt finansierad verksamhet bl.a. genom position som ekonomiskt ansvarig för verksamheten på Bladins Skola, en av Sveriges största friskolor, 1985–2001.